Medijsko središčeZapis v poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah glede Komisije za preprečevanje korupcije ne drži
22.05.2018

22. maja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da je v končnem poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah navedeno, da Komisija za preprečevanje korupcije ni posredovala zahtevanega gradiva ali izsledkov notranjega ...

-več...

Sklic 17. seje senata KPK - 24.5.2018
21.05.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 17. sejo senata ...

-več...

Izobraževanje komisije za uslužbence Ministrstva za javno upravo
21.05.2018

21. maja 2018 – Danes je komisija na Ministrstvu za javno upravo za njihove uslužbence izvedla izobraževanje. Predstavila je problematiko neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, sum korupcije in zlorabe položaja, naslovila nedovoljeno sprejemanje daril, ...

-več...

Zmanjšan obseg podatkov v spletnem orodju Erar
18.05.2018

Ljubljana, 18. maja 2018 - S 25. 5. 2018, ko se bo začela uporabljati Splošna Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Komisiji za ...

-več...

Sklic 16. seje senata KPK - 17.5.2018
16.05.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo senata ...

-več...

Objava zapisov lobirancev ob stiku z lobisti v Erarju
15.05.2018

Ljubljana, 16. maja 2018 – Zapisi lobirancev ob stiku z lobisti so z današnjim dnem dostopni v spletnem orodju Erar. Z namenom zagotavljanja transparentnosti nejavnih vplivov bo Komisija za preprečevanje korupcije od sedaj naprej vse prejete zapise lobirancev ob ...

-več...

Sklic 15. seje senata KPK - 16.5.2018
11.05.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo senata ...

-več...

Komisija obžaluje in obsoja napade na novinarje
10.05.2018

Ljubljana, 10. maja 2018 - Komisija globoko obžaluje in ostro obsoja napad na novinarko iz Črne gore Olivero Lakić, ki raziskuje problematiko korupcije.   Komisija se s tem pridružuje protestom, ki so bili izraženi ob nedavnih podobnih napadih na slovaškega ...

-več...

Sklic 14. seje senata KPK - 10.5.2018
08.05.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata ...

-več...

Izobraževanji komisije
04.05.2018

Ljubljana, 4. maja 2018 – V aprilu je komisija poleg predavanja v okviru Upravne akademije Ministrstva za javno upravo izvedla izobraževanje nadzornikov družb s kapitalsko naložbo države ter izobraževanje zaposlenih na Upravni enoti Nova Gorica in na občinah s tega ...

-več...

Sklic 13. seje senata KPK - 25.4.2018
24.04.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 13. sejo senata ...

-več...

Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017
23.04.2018

Komisija za preprečevanje korupcije je 5. 4. 2018 potrdila Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017.  V njem med drugim ugotavlja, da je razumevanje dejavnosti lobiranja sicer v javnosti še vedno pod vplivom zmotnega prepričanja, da je ta dejavnost ...

-več...

Priporočila v zvezi s postopkom izbire članov kadrovske komisije SDH
19.04.2018

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi informacij, ki jih je pridobila v postopku ocene korupcijskih tveganj v Slovenskem državnem holdingu, d.d. (SDH), zaznala določena tveganja, ki se nanašajo na postopek izbire članov kadrovske komisije SDH.  V ...

-več...

Komisija gosti tridnevni ocenjevalni obisk UNODC-ja
18.04.2018

Ljubljana, 18. aprila 2018 – V prostorih Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) od včeraj poteka tridnevni ocenjevalni obisk Urada združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Tema sestankov, ki se jih bodo v prostorih komisije udeležili predstavniki več ...

-več...

Sklic 12. seje senata KPK - 19.4.2018
16.04.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 12. sejo senata ...

-več...

Teden dni polne sestave senata komisije
11.04.2018

Ljubljana, 11. aprila 2018 - Pred enim tednom je svoj mandat na Komisiji za preprečevanje korupcije nastopil novi namestnik predsednika komisije mag. Uroš Novak. V tem času je že strnil nekatere prve vtise o delovanju komisije.  Namestnik tako v prvi vrsti ...

-več...

Komisija na Upravni akademiji
11.04.2018

Ljubljana, 11. aprila 2018 - Predstavnica komisije je včeraj v okviru predavanj Upravne akademije Ministrstva za javno upravo izvedla predavanje na temo integritete, etike in protikorupcije. Sklop predavanj je namenjen usposabljanju za vodenje v javni upravi  

-več...

Sklic 11. seje senata komisije
06.04.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 11. sejo senata ...

-več...

Komisija na sestanku Mreže za integriteto javnega sektorja, Svetovnega foruma za preprečevanje korupcije in integriteto ter Mreže za integriteto
06.04.2018

Ljubljana, 6. aprila 2018 - Sodelavec komisije se je med 26. in 30. marcem v Parizu udeležil rednega sestanka Mreže za integriteto javnega sektorja (Working Party of Senior Public Integrity Officials, SPIO), ki deluje pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ...

-več...

Sklic 10. seje senata komisije
30.03.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 10. sejo senata ...

-več...

Delovanje komisije v GRECU
29.03.2018

Ljubljana, 29. marca 2018 - Predstavnica komisije se je prejšnji teden udeležila skupščinskega zasedanja GRECA v Strasbourgu, kjer je bilo sprejeto tudi poročilo za Republiko Slovenijo. S tem je naša država zaključila s 4. krogom ocenjevanja. Na ...

-več...

Podatki o E-računih
29.03.2018

Ljubljana, 29. marca 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila preiskavo v zvezi s honorarji po avtorskih in podjemnih pogodbah. V okviru te preiskave je komisija od Uprave RS za javna plačila (UJP) zahtevala in redno prejemala podatke o E-računih, ki so ...

-več...

Postopek spreminjanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ne sledi javnemu interesu in ustavni pravici do zdravega življenjskega okolja; primer slabe prakse zakonodajnega postopka
28.03.2018

Ljubljana, 28. marca 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) ugotavlja, da predlogi sprememb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba o hrupu) ne zadostijo zahtevam po transparentnosti postopka priprave predpisa, njihovi jasnosti, ...

-več...

Sklic 9. seje senata komisije
26.03.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata ...

-več...

Predavanje za novoimenovane pravosodne policiste
22.03.2018

Ljubljana, 22. marca 2018 – Namestnik predsednika komisije in uslužbenec komisije sta v torek, 20. marca, v Vadbenem centru Policije v Gotenici izvedla izobraževanje za novoimenovane pravosodne policiste. Predstavila sta jim delo komisije s poudarkom na problematiki ...

-več...

Tudi Zakonodajno-pravna služba DZ RS pritrdila mnenju komisije glede novele protikorupcijskega zakona
22.03.2018

Ljubljana, 22. marca 2018 – Komisija je v postopku sprejemanja novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) poudarila, da bi bilo treba pripraviti povsem nov zakon. Enako stališče je na predlog novele ZIntPK-C, v včeraj izdanem mnenju, ...

-več...

Komisija na rednem zasedanju Delovne skupine proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev OECD
20.03.2018

Ljubljana, 20. marca 2018 - Predstavnik komisije se je prejšnji teden kot vodja slovenske delegacije udeležil rednega marčevskega zasedanja Delovne skupine proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev (WGB) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). ...

-več...

Odziv komisije na izjavo ministra Klemenčiča
19.03.2018

Ljubljana, 19. marca 2018 – Minister za pravosodje Goran Klemenčič je na petkovi javni predstavitvi mnenj o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v okviru Odbora za pravosodje Državnega zbora RS na temo objav na spletni strani komisije izjavil: ...

-več...

Sklic 8. seje senata komisije
19.03.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata ...

-več...

Velik interes za aplikacijo ERAR med državami članicami RAI
14.03.2018

Ljubljana, 14. marca 2018 – Komisijo za preprečevanje korupcije (komisija) sta danes obiskala predstavnika Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI), osrednja tema srečanja je bila tokrat spletna aplikacija ERAR.   Tomislav Čurič, strokovnjak za preprečevanje ...

-več...

Sklic 7. seje senata komisije
12.03.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 7. sejo senata ...

-več...

Ali minister Klemenčič laže?
09.03.2018

Ljubljana, 9. marca 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je šokirana nad netočnostjo izjav, ki jih je minister Goran Klemenčič podal v sinočnjem intervjuju v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija, na kar opozarja v nadaljevanju. Novelo Zakona o ...

-več...

GRECO poročilo kritično do vlade, pohvale policiji za ukrepanje v lastnih vrstah
08.03.2018

Danes sta Slovenija in GRECO (Skupina držav proti korupciji) pri Svetu Evrope objavila Poročilo o ocenjevanju Slovenije, ki ga je na skupščinskem zasedanju 8. decembra 2017 sprejel GRECO. Gre za prvo objavljeno poročilo GRECA v petem ocenjevalnem krogu. Poročilo ...

-več...

Obisk novoimenovanega namestnika Komisije za preprečevanje korupcije mag. Uroša Novaka na komisiji
06.03.2018

 Ljubljana, 6. marca 2018 – Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) Boris Štefanec in njegov namestnik dr. Igor Lamberger sta danes na neformalnem obisku sprejela novoimenovanega namestnika komisije mag. Uroša Novaka. ...

-več...

Sklic 6. seje senata komisije
05.03.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. sejo senata ...

-več...

Odziv predsednika Komisije za preprečevanje korupcije na imenovanje novega namestnika
02.03.2018

Ljubljana, 2. marca 2018 - Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec se veseli dejstva, da se je postopek imenovanja drugega namestnika predsednika komisije uspešno zaključil. Prepričan je, da bo zdaj polna sestava senata komisije pripomogla ...

-več...

Komisija že leta 2014 opozarjala na pomanjkljivosti sistema nabave zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev
01.03.2018

Ljubljana, 1. marca 2018 - Ob nedavnem pisanju medijev o problematiki izvajanja nakupov v lekarnah mimo javnih razpisov in o rabatni politiki v povezavi s sistemom nabave zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev, velja spomniti, da je komisija na omenjene pomanjkljivosti ...

-več...

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
27.02.2018

Ljubljana, 27. februarja 2018 - S 1. marcem 2018 bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila ( UJP) zavezancem omogočila plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov plačilnih storitev. Zavezanci bodo tako ...

-več...

Komisija aktivna na področju zaščite prijaviteljev
27.02.2018

Ljubljana, 27. februarja 2018 – Komisija je v januarju 2018 prejela vlogo prijavitelja, ki je bil na podlagi razkrivanja nepravilnosti v enem od javnih podjetij deležen povračilnih ukrepov s strani delodajalca.  Prijavitelj je komisijo zaprosil, da mu pomaga pri ...

-več...

Sklic 5. seje senata komisije
26.02.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. sejo senata ...

-več...

Slovenija obdržala enako število točk
22.02.2018

Ljubljana, 22. februarja 2018 – Nevladna organizacija Transparency International je danes objavila indeks zaznave korupcije za leto 2017 (CPI), s katerim na letni ravni meri zaznavo stopnje korupcije v javnem sektorju v posamezni državi. Med 180 državami je Slovenija ...

-več...

Umetna inteligenca napoveduje korupcijo
22.02.2018

Ljubljana, 22. februarja 2018 - Raziskovalca z univerze v španskem Valladolidu sta ustvarila računalniški model, ki temelji na nevronskih mrežah in priskrbi podatke, v katerih španskih provincah se lahko z večjo verjetnostjo pojavijo primeri korupcije, in ...

-več...

Sklic 4. seje senata komisije
19.02.2018

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata ...

-več...

Izšla je 47. številka KPK Vestnika
16.02.2018

Tokrat glavno pozornost posvečamo trenutno najbolj aktualni temi s področja boja proti korupciji, to je predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bo v torek deležna prve obravnave v Državnem zboru. V osrednji temi pišemo o vsebinskih ...

-več...

Obisk predsednika komisije pri poslanskih skupinah DeSUS in NSi
16.02.2018

Ljubljana, 16. februarja 2018 – V sredo je predsednik komisije Boris Štefanec predstavil stališča komisije glede predloga novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) še poslanskima skupinama DeSUS in NSi. V okviru ...

-več...

Priporočila nadzornemu svetu družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije
15.02.2018

Ljubljana, 15. februarja 2018 - Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi lastne pobude začela postopek ugotavljanja nepravilnosti v postopku izbire predsednika/člana uprave družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: ...

-več...

Študijski obisk delegacije iz Črne gore
15.02.2018

Ljubljana, 15. februarja 2018 - Komisija za preprečevanje korupcije je danes gostila 7-člansko črnogorsko delegacijo, ki so jo sestavljali predstavniki Sveta Agencije za preprečevanje korupcije Črne gore in Agencije za preprečevanje korupcije Črne gore ter predstavniki ...

-več...

Predavanje komisije na Upravni akademiji
14.02.2018

Ljubljana, 14. februarja 2018 – Štirje predstavniki komisije so v ponedeljek, 12. 2. 2018, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v okviru Upravne akademije Ministrstva za javno upravo predavali na temo Zakona o integriteti in preprečevanju ...

-več...

Komisija na zimski šoli v Italiji
13.02.2018

Ljubljana, 13. februarja 2018 – Predstavnici komisije sta se konec januarja in v začetku februarja udeležili dvotedenske mednarodne zimske šole, ki je potekala v Italiji in naslovila tematiko preprečevanja korupcije z administrativnimi ukrepi. Zimsko šolo ...

-več...

Vsebinski zadržki komisije glede predloga novele protikorupcijskega zakona
12.02.2018

Ljubljana, 12. februarja 2018 - Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v preteklem tednu na spletnih straneh Državnega zbora RS zasledila sklic 38. seje državnega zbora, ki se začenja danes in ima pod 23. točko predvideno tudi prvo obravnavo besedila Predloga ...

-več...

Priporočila komisije glede avtorskih, podjemnih in sorodnih pogodb na univerzah
07.02.2018

Ljubljana, 7. februarja 2018 - Senat komisije je na 2. seji dne 25. 1. 2018 sprejel Končno poročilo in priporočila glede sklepanja avtorskih, podjemnih in sorodnih pogodb na univerzah v Republiki Sloveniji. V zvezi s tem je komisija Ministrstvu za izobraževanje, znanost in ...

-več...

Komisija na posvetu in okrogli mizi
07.02.2018

Ljubljana, 7. februarja 2018 - V petek, 2. 2. 2018, je predstavnik komisije na Zdravniški zbornici v okviru 10. posveta »Etika v belem« predaval na temo problema majhnosti Slovenije z vidika tveganj za nastanek medicinskih napak in medicinskih zapletov v ...

-več...

Ustavitev kazenske preiskave zoper vodjo Urada komisije
05.02.2018

Zoper vodjo Urada komisije Bredo Demšar Petretič je bila kazenska preiskava zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (ker naj bi pridobila protipravno premoženjsko korist zaradi domnevne nepravilnosti pri parkiranju) ustavljena.   V sklepu o ...

-več...