Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam

Ljubljana, 27. februarja 2018 - S 1. marcem 2018 bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila ( UJP) zavezancem omogočila plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov plačilnih storitev. Zavezanci bodo tako lahko na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami plačevali vse obvezne dajatve na podračune javnofinančnih prihodkov skupine A (davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd.). 

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne bo mogoče plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka…), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

Plačevanje bo možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:

na sedežu območnih enot UJP

Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec

v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

na dislociranih enotah UJP

Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje in
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica

v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

na dislocirani enoti UJP

Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor

v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00.

S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami bo zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih.