Sklic 9. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 29. 3. 2018, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 8. seje senata komisije
2. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava končnega poročila in priporočila
4. Obravnava predloga za uvedbo nadzora ali preiskave
5. Razno
 
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik