Sklic 16. seje senata KPK - 17.5.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 17. 5. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 15. seje senata komisije
2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2017
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik