Odziv komisije na današnji prispevek v časniku Večer

Ljubljana, 19. junija 2017 – V časniku Večer je danes, 19. 6. 2017, objavljen prispevek z naslovom »Nagrade za neučinkovitost« in Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) meni, da prispevek zahteva nekatera pojasnila. 

Komisija uvodoma poudarja, da delo komisije ne zajema zgolj zadev s področja preiskav temveč tudi s področja preventive in integritete ter splošno finančne, kadrovske ter informacijske podpore.

Ob navedbi, da je komisija v letu 2016 iz naslova delovne uspešnosti izplačala več kot sto odstotkov več sredstev kot leta 2015, je potrebno poudariti, da je komisija v letu 2016 iz naslova privarčevanih sredstev, v kar sodijo nezasedena delovna mesta, materinski, starševski in očetovski dopust ter boleznine v breme Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, privarčevala 107.000 evrov.

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 - ZUPPJS16 bi lahko komisija iz naslova privarčevanih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela porabila 40 odstotkov prihrankov, kar pomeni 42.900 evrov, dejansko pa je v ta namen porabila le 16.302,13 evrov.

Ob izpostavljanju zaposlenega na delovnem mestu Višji informatik - analitik je v razjasnitev situacije potrebno obrazložiti, da je bil javni uslužbenec zaposlen na navedenem delovnem mestu nadpovprečno delovno obremenjen, saj je poleg svojih rednih delovnih nalog povsem na novo ustvaril in vzpostavil spletno orodje Erar. Izvedbo te zahtevne in odgovorne naloge je javni uslužbenec opravljal tudi izven rednega delovnega časa, saj jo je opravljal poleg svojih rednih delovnih nalog. Spletno orodje Erar je bilo vzpostavljeno povsem na novo in je namenjeno uporabi širše javnosti, predvsem pa je njegova uporaba bolj varna, podatki, ki jih zajema, pa obsežnejši. Komisija poudarja, da je aplikacija Erar njena last in zagotavlja popolno neodvisnost delovanja komisije na tem področju.

Javni uslužbenec je opravljal še vse ostale naloge s področja informatike, saj je bil od oktobra 2016 edini, ki je opravljal naloge za celotno področje informatike. V preteklih letih sta bila na področju informatike zaposlena dva javna uslužbenca (v 45. in 30. plačilnem razredu), z dvema zunanjima izvajalcem pa je bilo sklenjenih več avtorskih pogodb (v obdobju od leta 2010 do leta 2013), v skupni vrednosti 38.000 evrov (19.991,50 evrov ter 18.015,59 evrov).