Odziv na današnji prispevek v Dnevniku

Ljubljana, 14. junija 2017 - Na spletni strani https://www.dnevnik.si/1042774889 je danes, 14. 6. 2017, objavljen prispevek predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka z naslovom »Štefanec sestankoval s poslanci – a ni lobiral, 2.«.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) vezano na navedeni prispevek pojasnjuje:

Svoboda izražanja sodi med temeljna načela demokratične družbe in med temeljne pogoje za njen razvoj, pa tudi za razvoj vsakega posameznika ter za njegovo samouresničitev in ne zajema le informacij, kritičnih mnenj, predlogov ipd., ki so sprejeti z odobravanjem in ne štejejo za žaljive, temveč tudi tiste, ki lahko vznemirjajo. Osebe, ki podajajo svoje kritično mnenje, stališče, videnje določenih ravnanj funkcionarjev, javnih uslužbencev, vezano na zadeve javnega pomena, se lahko zatečejo tudi k določeni stopnji pretiravanja ali celo provokaciji.

Se pa pričakuje s strani posameznikov, še posebej kadar se slednji v javnosti izražajo kot predstavniki organizacije določenih kategorij zaposlenih, katere cilj je njihova zaščita, da se v tej vlogi izkažejo konstruktivno, in sicer tudi na ta način, da se o dejstvih in okoliščinah, glede katerih izražajo svoje mnenje javnosti, ki je lahko tudi kritično, predhodno informirajo pri deležnikih, in pri njih preverijo, ali so informacije, glede katerih izražajo svoje mnenje (tudi kritično), verodostojne. Tak pristop pokaže na posameznikovo kredibilnost, njegovo pokončno držo, tako navzven do širše javnosti kot tudi navznoter do interesne skupine posameznikov, katere zastopnik je.

Komisija z namenom transparentnega in poštenega prikaza dejstev, vezano na zgoraj citirani prispevek, ki vsebuje netočnosti, podaja informacije s katerimi razpolaga, in sicer kot sledi:

- komisija in tudi njen predsednik ne more začeti oziroma ustaviti postopka sodne izterjave dolga do namestnice, saj gre za pristojnost sodišča;
- uradni zaznamek, ki sta ga podpisali dve uradnici komisije, ne vsebuje njunih trditev o tem, da je namestnica predsednika komisije vrnila denar;
- uslužbenka komisije je v delovnem razmerju samo s komisijo ne pa tudi z SDH. Prav tako uslužbenka pri svojem delu nima dostopa do zadev »pregona korupcije, ki jih vodi KPK«, razen v tistem delu in obsegu kot jih komisija javno objavi na svojih spletnih straneh in so tako dostopne širši javnosti. Pri SDH uslužbenka opravlja funkcijo članice kadrovske komisije, kot tričlanskega posvetovalnega telesa, ki zgolj podaja svoje nezavezujoče mnenje glede imenovanja članov, nominiranih za posamezne nadzorne svete, in zato ne zajema splošnega svetovanja SDH.