Odziv komisije na današnji prispevek v Dnevniku

Ljubljana, 26. julija 2017 – V časopisu Dnevnik je danes, 26. 7. 2017, objavljen prispevek z naslovom »Nagrajevanje poslušnih kadrov na KPK?«, v katerem se pojavljajo nekatere netočnosti oziroma neresnice, zato Komisija za preprečevanje korupcije meni, da so potrebna določena pojasnila. 

Komisija želi uvodoma poudariti, da v Republiki Sloveniji velja tako imenovana domneva nedolžnosti, ki pomeni, da je obtoženi, dokler ni pravnomočno obsojen, nedolžen.

V nadaljevanju želi komisija izpostaviti, da je možnost spremembe Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest predpisana z Zakonom o javnih uslužbencih in Poslovnikom Komisije za preprečevanje korupcije, vse spremembe Akta pa vedno potekajo v skladu z zakonom in poslovnikom ter vsakokratnim usklajevanjem s sindikatom komisije. Narejene so bile zaradi zagotovitve nemotenega delovanja komisije in potrebe po spremembi delovnih mest, organizacije komisije in njenih delovnih nalog.

Nadalje, v prispevku novinarka navaja, da je »pomenljivo, da so se ob lanskoletni sistematizaciji plače nekaterim v KPK zvišale celo nad plačo predsednika in njegovih namestnikov«. Trditev ne drži. Predsednika komisije v višini plače oziroma plačnih razredih ne presega noben od javnih uslužbencev. Plačni razred namestnikov predsednika pa dosegata dva uslužbenca, ki se uvrščata v isti plačni razred kot namestnika predsednika, ter en uslužbenec, ki za en plačni razred presega plačni razred namestnikov predsednika. Poleg navedenega višino plače namestnikov predsednika presega še en javni uslužbenec, in sicer zaradi dodatkov, ki mu pripadajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (medtem ko je uvrščen v nižji plačni razred od namestnika predsednika).

Če primerjamo stanje zdajšnjega in prejšnjega mandata, pa je v prejšnjem mandatu takratnega predsednika komisije en javni uslužbenec presegal po plačnih razredih in višini plače, en javni uslužbenec pa je za en plačni razred presegal namestnika predsednika. En uslužbenec je imel enak plačni razred kot namestnika predsednika, vendar pa ju je z višino plače presegal, in sicer zaradi dodatkov, ki mu pripadajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

Pri tem je treba opozoriti, da so se v času sedanjega mandata, leta 2015, sprostila napredovanja, zaradi česar je redno napredovalo več javnih uslužbencev, med drugim tudi uslužbenci, ki so zaradi tega zdaj uvrščeni v isti ali višji plačni razred kot namestnika predsednika oziroma zaradi rednega napredovanja skupaj z dodatki, ki jim pripadajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, presegajo višino plače namestnika predsednika.

Avtorica nadalje v prispevku namiguje, da predsednik komisije kaznuje tiste, »ki se z njegovim delom ne strinjajo«, kar komisija odločno zavrača, saj se z nobeno sistemizacijo v času sedanjega senata nikomur status ni poslabšal.