Sporočilo komisije - Vodja urada komisije v kazenski preiskavi

Dne 26. 7. 2017 je bilo v prispevku STA z naslovom »Vodja urada za preprečevanje korupcije na KPK po navedbah Dnevnika v kazenski preiskavi« objavljenih nekaj netočnosti, ki so jih nato povzemali tudi drugi mediji. Komisija želi izpostaviti predvsem dejstvo, da omenjena uslužbenka komisije ni zaposlena na delovnem mestu Vodje urada za preprečevanje korupcije na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), kot je napačno navedeno v prispevku, temveč je zaposlena na mestu Vodje urada komisije, ki zaobjema Glavno pisarno komisije, Pravne, kadrovske in finančne zadeve, Odnose z javnostmi, Mednarodne odnose in Informatiko, analitiko in informacijsko varnost. Komisija hkrati poudarja, da ni prejela in nima nobenega podatka o kazni, ki je omenjena v prispevku in naj bi se nanašala na domnevne nepravilnosti pri plačevanju parkirnine.