Odziv komisije na članek »Kriminalisti potrkali na vrata Almi Sedlar«

Ljubljana, 6. decembra 2017 - Članek »Kriminalisti potrkali na vrata Almi Sedlar« avtorja Aleša Kocjana, ki je bil danes, 6. 12. 2017, objavljen v Večeru, vsebuje pavšalne in netočne navedbe, ki jih komisija demantira.

Avtor v članku pavšalno navaja, da naj bi bila finančnica Komisije za preprečevanje korupcije Vesna Belec konec leta 2014 zalotena pri »kraji večjega dela gotovine, ki bi jo morala izplačati kot akontacijo zaposlenim za službene poti«. Komisija pojasnjuje, da je šlo za gotovino v znesku nekaj manj kot 2.000 evrov. V prvem primeru gre za vračilo preveč izplačane akontacije javnemu uslužbencu, in sicer v višini 856,70 evrov, ki pa jo je javni uslužbenec julija 2014 osebno predal bivši finančnici in za to od nje prejel potrdilo. V drugem primeru pa je namestnica predsednika s strani organizatorja OECD v Parizu prejela 1.130 evrov, ki bi jih morala nakazati na transakcijski račun komisije oziroma v proračun Republike Slovenije. Komisija kot proračunski uporabnik ne razpolaga z dokazilom, da je namestnica navedeni znesek poravnala.

Zadnji odstavek članka, ki v daljšem citatu navaja izjavo predsednika komisije Borisa Štefaneca in opisuje dogajanje po vrnitvi tedanje namestnice predsednika komisije dr. Alme Sedlar s službene poti v Pariz, je vzet iz konteksta, saj je junija letos predsednik komisije pred mandatno-volilno komisijo državnega zbora z omenjeno izjavo le povzemal navedbe svoje tedanje namestnice dr. Alme Sedlar. Hkrati je dejstvo, da Komisija za preprečevanje korupcije omenjenega zneska gotovine v višini 1.130 evrov, ki ga je tedanja namestnica predsednika komisije dr. Alma Sedlar prejela na službeni poti v Parizu oktobra 2014, ni prejela vrnjenega na svoj transakcijski račun oziroma v proračun Republike Slovenije. Ker je komisija neposredni proračunski uporabnik, je morala sprožiti ustrezne postopke za vrnitev dolgovanih zneskov.