Sporočilo za javnost - KPK Vladi RS in AUKN posredovala Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s projektom TEŠ 6

Komisija za preprečevanje korupcije se je odločila, da Vlado RS in druge pristojne organe obvesti o doslej ugotovljenih dejstvih in zaznavah v zvezi s TEŠ 6 iz naslednjih razlogov: Prvič – ker je nujno, da Vlada RS zagotovi, da pristojna ministrstva oziroma organi v njeni pristojnosti sprejmejo in argumentirajo odločitve, s katerimi se odlaša vrsto let, čeprav so po mnenju komisije ključne za zakonito in transparentno izvedbo projekta in razpolaganje z obsegom javnih sredstev, kot je predviden v primeru TEŠ 6. Drugič – ker je nujno, da se Vlada RS, pristojna ministrstva in Agencija za upravljanje kapitalskih naložb opredelijo do ugotovitev obstoječih revizij projekta in sprejmejo ustrezne ukrepe za sanacijo ugotovljenih nepravilnosti in za zmanjševanje tveganj za njihovo ponovitev. Tretjič – ker komisija (brez ugotavljanja individualne odgovornosti – za to po ZPKor ni pristojna) nedvoumno ugotavlja, da je bil projekt, če upoštevamo izjemno velike vložke javnega denarja in s tem povezana korupcijska tveganja ter tveganja za smotrno porabo javnih sredstev, zasnovan in izveden netransparentno, ob pomanjkljivem nadzoru in obremenjen s političnimi in lobističnimi vplivi, zaradi česar so bila (in so še) v povezavi s projektom podana visoka tveganja za korupcijo ter nasprotje interesov.