Sporazumi in memorandumi o sodelovanju

V korupcijska dejanja se nenehno vpleta mednarodni element, zato lahko učinkovit boj in preprečevanje korupcije potekata le v sodelovanju z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Upoštevajoč zahteve mednarodnih pravnih aktov proti korupciji in z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja z drugimi institucijami ter učinkovitejšega preprečevanja in boja proti korupciji v Republiki Sloveniji, je komisija sklenila vrsto sporazumov in memorandumov o sodelovanju:

  • Sporazum o sodelovanju med Uradom za vladno etiko, Združene države Amerike in Komisijo za preprečevanje korupcije, Republika Slovenija (Ljubljana, 12. 4. 2005)
  • Memoranduma o sodelovanju med Komisijo za ugotavljanje konflikta interesov Črne gore in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Podgorica, 29. 4. 2007)
  • Memorandum o sodelovanju na področju zatiranja korupcije med Razvojnim programom Združenih narodov (UNDP), Regionalnim centrom v Bratislavi in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Ljubljana, 14. 1. 2008)
  • Sporazum o sodelovanju med Direktoratom za protikorupcijsko iniciativo Črne gore in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Podgorica, 29. 4. 2008)
  • Sporazum o sodelovanju med Nacionalno Agencijo za integriteto, Republika Romunija in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Ljubljana, 17. 10. 2008)
  • Sporazum o sodelovanju med Visokim inšpektoratom za prijave in nadzor premoženjskega stanja Republike Albanije in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Ljubljana, 29. 5. 2009)
  • Memorandum o sodelovanju med Komisijo za ugotavljanje nasprotja interesov Republike Hrvaške in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Zagreb, 9. 9. 2011)
  • Memorandum o sodelovanju med Agencijo za preprečevanje korupcije Črne gore in Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (Ljubljana, 19. 12. 2017).