1) Dne 19. 1. 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor v mnenje posredovalo Predlog Gradbenega zakona, Predlog Zakona o urejanju prostora in Predlog Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. 

 2) Dne 13. 2. 2017 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog Zakona o izvrševanju Uredbe Evropske unije o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe.

 3) Dne 16. 2. 2017 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje posredovalo Predlog Pravilnika o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučišču in Osnutek Pravilnika o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučišču.

 4) Dne 21. 2. 2017 je na spletnih straneh Vlade RS Komisija za preprečevanje korupcije zasledila objavo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, katerega besedilo je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

5) Dne 13. 3. 2017 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.

6) Dne 29. 3. 2017 je na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo Komisija za preprečevanje korupcije zasledila objavo Predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z izvedbo investicije v izgradnjo drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper. 

 7) Dne 30. 3. 2017 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

 8) Dne 19. 4. 2017 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

9) Dne 19. 4. 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje posredovalo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.

10) Dne 15. 5. 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje posredovalo Predlog Zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

11) Dne 2. 6. 2017 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe Evropske unije o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe.

12) Komisija za preprečevanje korupcije je junija 2017 na spletnih straneh Državnega zbora RS zasledila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

13) Dne 19. 6. 2017 je Odbor za pravosodje DZ v mnenje posredovalo Predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena. 

14) Dne 30. 6. 2017 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje posredovalo Osnutek Pravilnika o izvajanju Zakona o smučiščih.

15) Komisija za preprečevanje korupcije je na spletnih straneh Ministrstva za finance zasledila Predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu in dne 16. 8. 2017 podalo pripombe na predlog

16) Komisija za preprečevanje korupcije je na spletni strani e-demokracija zasledila objavo gradiva Predlog Zakona o varstvu okolja in dne 11. 9. 2017 podalo pripombe na predlog

17) Dne 7. 9. 2017 je Ministrstvo za finance v medresorsko usklajevanje posredovalo Predlog Zakona o javnih financah.

18) Komisija za preprečevanje korupcije je na spletni strani Državnega zbora RS zasledila, da je v zakonodajnem postopku Zakon o spremembi Zakona o Vladi RS in 20. 9. 2017 podala poziv

19) Dne 13. 11. 2017 je Ministrstvo za zdravje v mnenje posredovalo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.