Sodelovanje s civilno družbo in drugimi organi

Za učinkovit boj proti korupciji je potrebno sodelovanje vseh družbenih akterjev.

Komisija je zakonsko določena kot organ, ki je nosilec prizadevanj za omejevanje korupcije, a sama ne more maksimalno učinkovito zmanjšati korupcije v družbi. Prav tako pa ne zadošča niti, če se z omejevanjem korupcije ukvarjajo vsi državni organi. Vzpostavitev ničelne tolerance družbe do korupcije je mogoča samo s sodelovanjem vseh družbenih akterjev – civilne družbe, države, posameznikov in organizacij. Komisija zato sodelovanje s civilno družbo in drugimi državnimi institucijami jemlje kot enega temeljev svojega delovanja.