Zaposlovanje

Komisija sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest oziroma kadrovskega načrta v skladu z veljavnimi predpisi, to sta Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o delovnih razmerjih. Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje, javne objave in druge oblike sodelovanja s komisijo objavljamo na tem mestu in pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Objava javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »VIŠJI NADZORNIK ZA PREMOŽENJSKO STANJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave za (šifra DM: 22017, šifra DM po ZSPJS: C017179)

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 11. 5. 2018, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VIŠJI NADZORNIK ZA PREMOŽENJSKO STANJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave(šifra DM: 22017, šifra DM po ZSPJS: C017179), 1 prosto delovno mesto. Rok za prijave je 15 dni in traja do vključno 26. 5. 2018.

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "VIŠJJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE"

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno dne 30. 11. 2017 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC KOMISIJE (m/ž) v Uradu komisije (šifra DM 11025, C017124)

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 23. 4. 2018, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC KOMISIJE (m/ž) v Uradu komisije (šifra DM 11025, C017124), 1 prosto delovno mesto. Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja do vključno 8. 5. 2018.

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Nadzornik za omejevanje korupcije« v Komisiji za preprečevanje korupcije – za določen čas

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 20. 4. 2018 objavlja "Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Nadzornik za omejevanje korupcije« v Komisiji za preprečevanje korupcije – za določen čas", ki je bila objavljena dne 25. 1. 2018.

Objava prostega delovnega mesta »NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke (šifra DM 22015, šifra DM po ZSPJS: C017177)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 25. 1. 2018, objavlja prosto delovno mesto »NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave, za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke(šifra DM 22015, šifra DM po ZSPJS: C017177). Rok za prijave je 8 dni in traja do vključno 2. 2. 2018.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, 017163)

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 30. 11. 2017, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije  (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163, 1 prosto delovno mesto). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja do vključno 8. 12. 2017.

Obvestilo o razveljavljenem javnem natečaju za uradniško delovno mesto Višji nadzornik za omejevanje korupcije

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 23. 11. 2017 objavlja "Obvestilo o razveljavljenem javnem natečaju za uradniško delovno mesto Višji nadzornik za omejevanje korupcije".

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE"

 Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno dne 4. 4. 2017 na naši spletni strani.

Obvestilo o končanem javnem natečaju - Nadzornik za nasprotje interesov

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "NADZORNIK ZA NASPROTJE INTERESOV" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno dne 8. 3. 2017 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163)

 Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 8. 6. 2017, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije  (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163, 1 prosto delovno mesto). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja do vključno 16. 6. 2017.

Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji nadzornik za omejevanje korupcije

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno dne 16. 1. 2017 na naši spletni strani. 

Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji informatik - analitik

 Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "VIŠJI INFORMATIK - ANALITIK" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno dne 8. 3. 2017 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22016, C017178)

 Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 4. 4. 2017, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22016, C017178, 1 prosto delovovno mesto. 

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta NADZORNIK ZA NASPROTJE INTERESOV (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22014, C017176)

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 8. 3. 2017, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK ZA NASPROTJE INTERESOV (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22014, C017176, 1 prosto delovno mesto). Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja do vključno do 23. 3. 2017.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI INFORMATIK – ANALITIK (m/ž) v Uradu komisije (šifra DM 11027, C017162)

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 8. 3. 2017, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI INFORMATIK – ANALITIK (m/ž) v Uradu komisije (šifra DM 11027, C017162, 1 prosto delovno mesto). Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja do vključno do 23. 3. 2017.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163)

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 16. 1. 2017, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije  (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163, 1 prosto delovno mesto). Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja do vključno do 31. 1. 2017.

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji nadzornik za omejevanje korupcije

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 20. 9. 2016 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163)

 Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 20. 9. 2016 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije  (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22004, C017163, 1 prosto delovno mesto). Rok za prijave kandidatov je 12 dni od dneva objave in se izteče v ponedeljek 3. 10. 2016.

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji svetovalec za preventivo in integriteto

 Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "VIŠJI SVETOVALEC ZA PREVENTIVO IN  INTEGRITETO" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 10. 05. 2016 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PREVENTIVO IN INTEGRITETO (1 DM)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 10.05.2016, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za preventivo in integriteto (1 prosto delovno mesto). Rok za prijavo je 8 dni od dneva prijave in se izteče 18.05.2016. 

Obvestilo o neuspelem internem natečaju

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za delovno mesto Vodja Službe za nadzor in preiskave

Objava internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA NADZOR IN PREISKAVE (m/ž) – v Službi za nadzor in preiskave za nedoločen čas s polnim delovnim časom (DM C017125)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 7. 1. 2016, objavlja inteni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA NADZOR IN PREISKAVE (m/ž) – v Službi za nadzor in preiskave za nedoločen čas s polnim delovnim časom (DM C017125). Rok za prijavo na intermi natečaj je 8 dni od dneva objave, to je do vključno dne 15. 1. 2016. 

OPOMBA: Pri objavi besedila internega natečaja je pri navedbi naziva za delovno mesto "Vodja Službe za nadzor in preiskave" prišlo do napake. Pravilen naziv, v katerem se opravlja uradniško delovno mesto, v enem nazivu prvega kariernega razreda, nazivu prve stopnje je: višji sekretar - svetnik komisije (izhodiščni razred 47). 

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: POOBLAŠČENEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (m/ž) – v Uradu komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (DM C017129)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 24.11.2015, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: POOBLAŠČENEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (m/ž) – v Uradu komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom  (DM C017129). Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni od dneva prijave, to je do vključno dne 2.12.2015. 

Obvestilo o končanem postopku – Javna objava za zasedbo DM Poslovni sekretar

Obvestilo o končanem postopku javne objave za zasedbo delovnega mesta "POSLOVNI SEKRETAR" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 06.05.2015 na naši spletni strani.

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Svetovalec za integriteto in preventivo

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta "SVETOVALEC ZA INTEGRITETO IN PREVENTIVO" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 18.05.2015 na naši spletni strani.

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Nadzornik za premoženjsko stanje

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta " NADZORNIK ZA PREMOŽENJSKO STANJE " na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 27.05.2015 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta Nadzornik za premoženjsko stanje

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 27.05.2015, objavlja javni natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta Nadzornik za premoženjsko stanje. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni od dneva objave. Rok za prijavo poteče dne 4.6.2015.

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za integriteto in preventivo (3 prosta delovna mesta)

 Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 18.05.2015, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za integriteto in preventivo (3 prosta delovna mesta). Rok za prijavo je 8 dni od dneva prijave. 

Javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR (m/ž) v Uradu komisije za nedoločen čas

Komisija za preprečevanje korupcije danes dne 6.5.2015 objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto Poslovni sekretar. Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave, rok poteče v četrtek 14.05.2015.

Obvestilo o neuspelem internem natečaju

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za delovno mesto Svetovalec za integriteto in preventivo

Obvestilo o končanem internem natečaju

Obvestilo o končanem internem natečaju za delovno mesto Višji nadzornik za omejevanje korupcije

Obvestilo o končanem internem natečaju

Obvestilo o končanem internem natečaju za delovno mesto Pooblaščenec za nadzor nad lobiranjem

Obvestilo o končanem postopku

Obvestilo o končanem postopku javne objave za zasedbo delovnega mesta "Tajnica funkcionarja" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 9. 11. 2012 na naši spletni strani.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 22.8.2013 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije. Rok za prijave kandidatov je 10 dni od dneva objave. 

Obvestilo o razveljavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je razveljavila javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Višji nadzornik za omejevanje korupcije«, št. 1100-3/2013/2, ki je bil dne 22. 8. 2013 objavljen na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije - za področje bančništva in finančnih institucij

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 9.10.2013 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije - za področje bančništva in finančnih institucij. Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave. 

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 9.10.2013 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji nadzornik za omejevanje korupcije. Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave.

Obvestili o končanem javnem natečaju

Obvestili o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Višji nadzornik za omejevanje korupcije" in "Višji nadzornik za omejevanje korupcije - za področje bančništva in finančnih institucij" v Komisiji za preprečevanje korupcije.

Javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta Tajnica funkcionarja za področje financ

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 12. 3. 2014 objavlja prosto delovno mesto Tajnica funkcionarja za področje financ. Rok za prijave kandidatov je 5 dni od dneva objave.

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta Tajnica funkcionarja V-I »za področje financ«

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Nadzornik za omejevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 10.4.2014 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Nadzornik za omejevanje korupcije. Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Pooblaščenec za odnose z javnostmi

 Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 10.4.2014 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pooblaščenec za odnose z javnostmi. Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Sistemski administrator

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 10.4.2014 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sistemski administrator. Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec za integriteto in preventivo

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 10.4.2014 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za integriteto in preventivo. Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Pooblaščenec za odnose z javnostmi"

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Sistemski administrator"

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Nadzornik za omejevanje korupcije"

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Informatik-Analitik

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 30.7.2014 objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Informatik-Analitik. Rok za prijave kandidatov je 20 dni in poteče 19.8.2014. 

Obvestili o končanem javnem natečaju

Obvestili o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec za integriteto in preventivo" in "Informatik-analitik" v Komisiji za preprečevanje korupcije.

Dopolnitev javnega natečaja in podaljšanje roka za vlaganje prijav

 Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 5.8.2014 objavlja dopolnitev javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Informatik-Analitik, saj v že objavljenem javnem natečaju manjka navedba naslednje izobrazbe:

- najmanj specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja);

Rok za prijave kandidatov se zato podaljša za 5 dni in poteče 25.8.2014.

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta Tajnica funkcionarja V-I

Obvestilo o končanem postopku javne objave za zasedbo delovnega mesta "Tajnica funkcionarja V-I" na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je bilo objavljeno 15. 10. 2014 na Zavodu za zaposlovanje in na naši spletni strani.

Javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta Tajnica funkcionarja

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 15. 10. 2014 objavlja prosto delovno mesto Tajnica funkcionarja. Rok za prijave kandidatov je 3 dni od dneva objave in poteče v ponedeljek 20.10.2014.

Javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta Tajnica funkcionarja

Komisija za preprečevanje korupcije, danes dne 11. 12. 2014 objavlja prosto delovno mesto Tajnica funkcionarja. Rok za prijave kandidatov je 3 dni od dneva objave in poteče v torek 16.12.2014.

Obvestilo o končani javni objavi

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta »Tajnica funkcionarja V-I » v Komisiji za preprečevanje korupcije