Analize

Analiza finančnih tokov širšega javnega sektorja pri poslovanju s PR družbami

V analizi se je komisija odločila, da pod drobnogled vzame ponudnike storitev odnosov z javnostmi, ki sodelujejo z javnim sektorjem. Javni sektor tovrstne aktivnosti pogosto izvaja samostojno, z lastnimi zaposlenimi, v primerih obsežnejših projektov pa za izvedbo storitev odnosov z javnostmi najame zunanje izvajalce. Komisija je z analizo želela preveriti namigovanja, da najemanje ponudnikov storitev za odnose z javnostmi ne služi potrebam javnega sektorja, temveč sledi parcialnim interesom udeleženih subjektov. Za analizo je komisija uporabila podatke Urada Republike Slovenije za javna plačila o finančnih transakcijah, ki jih posamezni subjekti javnega sektorja izplačujejo osebam zasebnega prava in so dostopni preko spletne aplikacije Erar, s katero upravlja komisija. Komisija se je v analizi osredotočila na izplačila v obdobju od 2003 do 2016.

Nacionalni sistem integritete - NIS

Kot zapisano na spletni strani Društva Integriteta – Transparency International Slovenija, kjer so na razpolago dodatne informacije o raziskavi, se ta osredotoča na ocenjevanje trinajstih ključnih institucij/stebrov v državi, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in odgovornosti. Ti stebri so: zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti, javni sektor, delovanje policije in tožilstva, državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, politične stranke, mediji, civilna družba in zasebni sektor.

NIS  – Ocena in analiza