Civilna družba

Civilna družba

Civilna družba so nevladne organizacije, ki zastopajo svoje interese in prek njih izvršujejo javni interes. Namen civilne družbe ni ustvarjanje dobička, saj gre za neprofitne organizacije. Kot orodje ljudstva za vplivanje na oblast pomeni korektiv oblasti in kot taka civilna družba predstavlja temeljni del demokracije.

Predvsem je pomembno, da lahko civilna družba zaradi širokega dometa, ki ga ima prek svojih članov in uporabnikov storitev, zaznava sistemske pomanjkljivosti – tudi takšne, ki ustvarjajo možnosti za korupcijo – po drugi strani pa predstavlja pomemben kanal za pretok informacij do komisije in drugih organov, ki obravnavajo korupcijo.

V Sloveniji so na področju preprečevanja korupcije aktivne različne nevladne organizacije, ki se zavzemajo za krepitev učinkovitosti boja proti korupciji tudi v zasebni sferi družbe.

Za civilno družbo je komisija odprla poseben elektronski naslov e-mail, kamor se lahko obrnete s svojimi predlogi, pobudami, kritikami ter vprašanji.