Posvet "Transparentno delovanje in integriteta v društvenih organizacijah"

Septembra 2011 je Komisija za preprečevanje korupcije sodelovala pri izvedbi posveta Transparentno delovanje in integriteta v društvenih organizacijah.

Bistvo posveta,  ki ga je Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) organizirala v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS, je bilo iskanje odgovora na vprašanje, kako v društvih v čim večji meri zagotoviti transparentnost delovanja ter preprečiti vsakršno obliko korupcije.

Na posvetu je sodeloval Rok Praprotnik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.