Krepitev integritete

Eden najosnovnejših mehanizmov preprečevanja korupcije je vzgoja otroka v osebo z integriteto, torej osebo, ki je moralna, poštena in načelna. Enako pomembno je tudi osveščanje odraslih o etiki, integriteti in nevarnostih korupcije. Taka osveščanja so posebej dobrodošla v delovnih okoljih v obliki izobraževanj. Prav tako pa so pomemben dejavnik zgledi, ki jih avtoritete v delovnih okoljih predstavljajo za svoje zaposlene.

Oseba z integriteto ima ničelno toleranco do korupcije, kar pomeni, da ni dojemljiva za tovrstna dejanja. Če torej naleti na koruptivno ravnanje, ustrezno ukrepa – opozori kršitelja na nepravilnosti oziroma koruptivno ravnanje prijavi pristojnim organom.

Komisiji lahko prijavo suma korupcije podate tukaj.