Zakaj preprečevati korupcijo?

Koruptivna ravnanja družbi povzročijo veliko škode, med drugim:

  • spodkopavajo javno zaupanje v državne institucije in vladavino prava
  • zmanjšujejo integriteto družbe kot celote in pomen integritete kot družbene vrednote
  • zmanjšujejo proračun držav, lokalnih skupnosti, podjetij ... v korist zasebnih interesov storilcev koruptivnega dejanja, preostale državljane pa nezakonito postavljajo v neenakopraven položaj oziroma jih omejujejo pri uveljavljanju njihovih temeljnih pravic
  • povzročajo neučinkovitost postopkov (upravnih, sodnih, policijskih, povezanih z javnimi naročili, zaposlovanjem in drugim)
  • omejujejo prosto konkurenco na trgu (pogodbe se ne sklepajo s tistimi, ki so ponudili najboljši produkt za najboljšo ceno, ampak s tistimi, ki so zaradi poznanstva prepričali drugo stranko – praviloma državni organ – v sklenitev pogodbe).

 

Svetovni ekonomski forum je ocenil, da stroški korupcije na svetu znašajo približno 2600 milijard dolarjev letno. (Vir: Independent Commission Against Corruption, New South Wales, Australia)

Temeljni element preprečevanja korupcije v družbi je posameznik. Integriteto družbe tvorijo integritete posameznikov, zato bolj ko se posamezniki izogibajo korupciji, bolj zdrava je družba kot celota.