Mednarodne institucije in standardi

Mednarodne institucije in standardi

Korupcija ni omejena zgolj na eno državo, organizacijo ali posameznika, ampak je globalen problem. Kot taka onemogoča učinkovitost ekonomskega odločanja ter ogroža gospodarske investicije in gospodarsko rast, kar zmanjšuje interes in transparentnost v mednarodnem poslovanju. Korupcija posledično negativno vpliva na socialne, zakonodajne, politične in ekonomske vidike družbenega razvoja, držav in regij. Poleg varstva človekovih pravic je problem korupcije eno ključnih področij, kjer so v zadnjih dvajsetih letih intenzivno nastajali mednarodni standardi in bili ustanovljeni različni organi. Ker je korupcija globalen problem, so za njeno omejevanje potrebni mednarodni sistemski ukrepi v okviru naddržavnih, mednarodnih, državnih in nevladnih organizacij, ki soustvarjajo orodja za njeno preprečevanje.