TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI)

Je globalna, nevladna in nepolitična organizacija civilne družbe za preprečevanje korupcije ter pomoč žrtvam korupcije. Njeno poslanstvo je svet brez korupcije. TI izdaja letno publikacijo  "Global Corruption Report", v kateri objavlja novice in analize o korupciji, mednarodne in nacionalne trende o njeni pojavnosti, regionalna poročila in rezultate raznih raziskav ter predstavlja empirične kazalnike korupcije, med drugim CPI (Indeks zaznavnosti korupcije – the Corruption Perceptions Index) in BPI (Indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin – Bribe Payers Index). CPI temelji na zaznavah korupcije tujih poslovnežev, analitikov, akademikov in splošne javnosti. V posameznih državah TI izvaja ankete, v katerih anketiranci odgovarjajo na vprašanja, kako občutijo in zaznavajo korupcijo v državah, v katerih poslujejo, in o njenih rezultatih periodično obvešča javnost.

U4

U4 nudi pomoč pri preprečevanju korupcije z različnimi raziskavami in mednarodnimi delavnicami. Njihova spletna stran je odličen vir protikorupcijskega gradiva.

OSTALE