Pravna država in korupcija

Pravna država in korupcija

Bistvo pravne države je v tem, da je delovanje vseh državnih organov urejeno s pravnimi pravili, ki določajo vsebino in način njihovega odločanja. To daje posamezniku določeno varnost, saj lahko predvideva, kako se bo organ odločil, in kasneje te odločitve nadzira, ali pa se pred organi brani, če so odločitve nezakonite.

Ravnanja, ko posamezniki pravna pravila, ki naj bi veljala za vse enako, kršijo, izkrivljajo oziroma zaobidejo in s tem sebe postavljajo v boljši položaj (ali druge v slabšega), pomenijo korupcijo – ta pa škodi pravni državi. Po drugi strani lahko v pravni državi korupcija nastopa tudi v primerih, ko so sama pravna pravila zapisana na način, da vseh posameznikov ne obravnavajo enakopravno, temveč določene postavljajo v boljši položaj. Tako zapisana pravna pravila omogočajo korupcijo na sistemskem nivoju.