Protikorupcijska zakonodaja in strateški dokumenti

Protikorupcijska zakonodaja in strateški dokumenti

Čeprav se za korupcijo trdi, da je stara kot človeštvo, je mednarodna skupnost začela s sprejemanjem mednarodnih pravnih aktov s tega področja šele konec prejšnjega tisočletja. Vsebina večine teh aktov je že uresničena v veljavni slovenski zakonodaji.