Kdo je lobiranec?

Lobiranec je funkcionar in javni uslužbenec v državnem organu, organu lokalne skupnosti ter pri nosilcu javnih pooblastil, ki odloča in sodeluje pri obravnavanju in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke 4. člena ZIntPK, pri katerih poskuša lobist z lobiranjem doseči neko rešitev.