Kdo je lobist?

Lobist je oseba, ki opravlja dejanje lobiranja in je vpisana v register lobistov v Republiki Sloveniji, ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira, oziroma je zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne organizacije.

Pogoji za vpis v Register lobistov so polnoletnost, oseba ne sme biti zaposlena v javnem sektorju, poleg tega ji ni bila odvzeta poslovna sposobnost in ni bila pravnomočno obsojena v Republiki Sloveniji na več kot šest mesecev zapora. Izjema so (nekdanji) funkcionarji, ki lahko postanejo lobisti šele po preteku dveh let od prenehanja funkcije.