Register o preglednosti

Evropski parlament in Evropska komisija sta v želji po večji preglednosti delovanja institucij Evropske unije vzpostavila in 23. junija 2011 zagnala skupni javni register s podatki o zastopnikih interesov (lobistih), ki poskušajo vplivati na oblikovanje politik in odločanje v evropskih institucijah.

Namen registra je registracija in spremljanje organizacij ter samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, ne glede na uporabljen komunikacijski kanal ali komunikacijsko sredstvo. Te dejavnosti med drugim vključujejo stike s člani, uradniki ali ostalim osebjem v institucijah EU, pripravo, razpošiljanje in posredovanje pisem, informativnega gradiva ali dokumentov za razpravo in dokumentov o stališčih ter organizacijo dogodkov, za katere so vabila prejeli člani, uradniki ali ostalo osebje institucij EU. Omogoča iskanje vseh podatkov na enem mestu, kar državljanom ponuja pregled nad tem, kateri udeleženci so v stiku z institucijami. S tem je olajšana tudi naloga zastopnikov interesov, ki se morajo registrirati le enkrat.

V register se lahko vpišejo vse organizacije, združenja in subjekti, ki vplivajo na oblikovanje politike in odločanje v evropskih institucijah z izjemo uradnih predstavnikov držav članic, tretjih držav in mednarodnih organizacij, socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu (sindikati, združenja delodajalcev), če opravljajo naloge, ki so jim dodeljene v pogodbah. Register tudi ne zadeva cerkva in verskih skupnosti, političnih strank ter lokalnih, regionalnih in občinskih organov, vendar se pričakuje registracija vseh organizacij, ki jih omenjene institucije ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe registra. Register predpisuje objavo višine zneska evropskih sredstev, ki jih prejmejo registrirane organizacije, in vzpostavlja postopke za pritožbe ter morebitne sankcije. Najhujša kazen je izbris iz registra.

Registracija lobistov v register o preglednosti sicer ni obvezna, vendar Evropski parlament ohranja svojo neomejeno pravico odločanja o tem, komu dovoli vstop v svoja poslopja. Tako je registracija dejansko obvezna, saj nihče ne bo mogel pridobiti izkaznice, ki omogoča vstop v parlament, ne da bi se najprej registriral. Parlament bo tudi vzpostavil poseben sistem, ki bo beležil vse sestanke med poslanci in interesnimi skupinami v zvezi s posameznimi zakonodajnimi predlogi.

Skupni javni register je dostopen na tej povezavi, registracija je prostovoljna.

 

Od kod ideja Evropske komisije in Evropskega parlamenta o skupnem registru?

Parlament je bil prva evropska institucija, ki je obravnavala pojav vedno večjega števila interesnih skupin na evropski ravni in zlasti posledice tega razvoja na zakonodajni postopek. Evropski parlament ima register lobistov in interesnih skupin, ki tam delujejo, že od leta 1996. Zastopniki organizacij, ki so želeli lobirati v Evropskem parlamentu, so morali zaprositi za akreditacijo in sprejeti kodeks ravnanja Evropskega parlamenta.

Evropska komisija je junija 2008 vzpostavila prostovoljni register zastopnikov interesov in kodeks ravnanja za lobiste, z namenom povečanja preglednosti ter dostopa državljanov do informacij o organizacijah, ki se ukvarjajo z lobiranjem. Evropska komisija je ta neobvezni register pripravila v skladu s pobudo o preglednosti v Evropi, da bi državljane seznanila s tem, kateri splošni in posebni interesi vplivajo na postopek odločanja v institucijah EU ter kakšna sredstva se porabijo v ta namen.

Evropska komisija in Evropski parlament sta se leta 2008 dogovorila o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah EU. Skupna delovna skupina o lobistih, ki je bila v ta namen ustanovljena, je aprila 2009 sprejela skupno izjavo in predlagala skupni kodeks ravnanj, novembra 2010 pa sprejela osnutek sporazuma o vzpostavitvi t. i. Registra o preglednosti za organizacije ter samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU in bo združil obstoječa registra lobistov, ki so registrirani pri obeh institucijah.