Registracija lobistov

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) določa, da se mora vsak lobist registrirati na Komisiji za preprečevanje korupcije in s tem vpisati v register lobistov. Slednje ne velja za izjeme, med katere spadajo osebe/lobisti, ki lobirajo za interesno organizacijo, v kateri so zaposleni; enako velja za zakonite zastopnike ali izvoljene predstavnike interesnih organizacij.

Zakonske določbe

56.–74. člen ZIntPK; Uradno prečiščeno besedilo: ZIntPK (UPB-2)

Obrazec za vpis v register lobistov