Odločitve in mnenja komisije

Odločitve in mnenja komisije

Komisija za preprečevanje korupcije na svojih sejah sprejema naslednje odločitve oziroma dokumente:

  • ugotovitve o konkretnem primeru, s katerimi se posamezna ravnanja oceni s pravnega vidika, z vidika krepitve integritete javnega sektorja ter z vidika korupcijskih tveganj
  • načelna mnenja, s katerimi se načelno opredeli do posameznih vrst ravnanj
  • mnenja 
  • pojasnila, s katerimi na podlagi vlog zainteresiranih vlagateljev razlaga in pojasnjuje posamezne probleme
  • stališča, s katerimi zavzame konkretna stališča do posameznih ravnanj