Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 148
27.11.2008

Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) ter 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.112/05, v nadaljevanju ZPos) v povezavi z Odločbo Ustavnega ...

-več...

Načelno mnenje številka 149
27.11.2008

Ravnanje uradnih oseb ob prodaji lastniških deležev Republike Slovenije (delnic) v gospodarski družbi na način, da komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki vodi postopek prodaje, pripravi strokovno utemeljen predlog ...

-več...

Načelno mnenje številka 150
27.11.2008

Situacija, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oziroma v financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je istočasno župan te občine, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. ...

-več...

Načelno mnenje številka 147
06.11.2008

Funkcija poslanca Državnega zbora je v smislu določbe 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05, v nadaljevanju ZPos) v zvezi z določbo 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in Odločbo ...

-več...