Odločitve in mnenja komisijePojasnilo številka 130
24.09.2009

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, ki kandidira za sredstva iz proračuna občine, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, ni upravičen do sredstev teh ...

-več...

Pojasnilo številka 131
24.09.2009

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 129
11.09.2009

Okoliščine, v katerih je bilo avtorsko delo predsednika strokovne komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike Agencije za knjigo RS izbrano za sofinanciranje na javnem razpisu za izbor projektov na področju knjige za leto 2009, ne ...

-več...

Pojasnilo številka 117
04.09.2008

Prepoved poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne velja le med Univerzo v Mariboru in med poslovnim subjektom Probatus, d.o.o., Bresternica, katerega ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru, temveč tudi med fakultetami (medicinsko in ...

-več...

Pojasnilo številka 80
22.09.2005

Omejitve poslovanja prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, se v smislu 28. člena nanašajo na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih ...

-več...

Pojasnilo številka 77
13.09.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, ne velja v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena ...

-več...

Pojasnilo številka 78
13.09.2005

Funkciji nepoklicnega podžupana občine in ravnatelja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne spada nadzor nad delom javnih zavodov. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ...

-več...

Pojasnilo številka 79
13.09.2005

Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana ne šteje več med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, zaradi česar lahko pridobiva državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 76
10.09.2005

Občinski svetnik, ki je nepoklicni funkcionar, lahko opravlja poklicno dejavnost, namenjeno pridobivanju dohodka, kot samostojni podjetnik. Občinski svetnik, ki kot samostojni podjetnik nastopa v vlogi pooblaščenca investitorjev, ne sme brez dovoljenja Komisije v ...

-več...