Odločitve in mnenja komisijePriporočila nadzornemu svetu družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije
15.02.2018

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi lastne pobude začela postopek ugotavljanja nepravilnosti v postopku izbire predsednika/člana uprave družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: družba).   Tekom postopka je ...

-več...

Povzetek priporočil svetu javnega zavoda
30.01.2018

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi prijave začela postopek ugotavljanja korupcije v postopku izbire generalnega direktorja javnega zavoda. Tekom postopka je komisija na podlagi zbranih dejstev ugotovila več tveganj in svetu javnega ...

-več...

Priporočilo glede odpravljanja tveganj za nastanek nasprotja interesov in korupcije pri upravljanju s kapitalskimi naložbami države
11.11.2013

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje ...

-več...