Odločitve in mnenja komisijeNezdružljivost funkcij – Tomaž Drolec, poklicni župan Občine Komenda
28.01.2014

Nezdružljivost funkcij – Tomaž Drolec, poklicni župan Občine Komenda; obvestilo za javnost, izdano na podlagi 3. odstavka 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Komisija za preprečevanje korupcije obvešča javnost, da ...

-več...

KPK Vladi RS in AUKN posredovala Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s TEŠ 6
17.02.2012

Komisija za preprečevanje korupcije Vladi RS in AUKN posredovala Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s projektom Blok 6 – Termoelektrarna Šoštanj.   Komisija se je odločila, da Vlado RS in druge pristojne organe obvesti o doslej ...

-več...

Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK glede omejitev poslovanja naročnikov z društvi
03.02.2011

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ul.l. RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK) na seji dne 3. 2. 2011 sprejela Stališče v zvezi z uporabo ...

-več...