Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti

Prijavo lahko podate tudi s pomočjo spletnega obrazca, in sicer tako, da na spodnjem seznamu izberite vrsto prijave in izpolnite vsebino.

Vsakdo lahko komisiji poda prijavo o koruptivnem ravnanju ali v zvezi z drugimi kršitvami, za obravnavo katerih je pristojna komisija. V tem primeru je komisija zavezana ščititi vašo identiteto. Samo sodišče lahko odloči, da se razkrijejo vaši podatki in identiteta, in sicer le, če je to nujno za zavarovanje javnega interesa ali pravic drugih. Prijavo lahko podate tudi anonimno, vendar s tem komisiji onemogočite, da bi od vas lahko naknadno pridobila morebitne dodatne informacije, ki so lahko s stališča komisije nujne za razrešitev postopka.

Komisija vsako prejeto prijavo skrbno prebere in preuči posredovane navedbe, nato pa sprejme odločitev, ali iz nje izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije, v tem primeru gre prijava v nadaljnji postopek. V prijavi navedite čim več informacij, ki bodo komisiji olajšale preučevanje zadeve in ugotavljanje dejanskega stanja. Opozarjamo, da se zlonamerna prijava po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) kaznuje kot prekršek, če niso podani znaki za kaznivo dejanje.
Zlonamerna prijava se kaznuje kot prekršek po ZIntPK, če niso podani znaki za kaznivo dejanje.

Prijava koruptivnega ravnanja in zaščita prijavitelja (organigram)Prijava koruptivnega ravnanja in zaščita prijavitelja

 Prijava neetičnega ravnanja (organigram)Prijava neetičnega ravnanja

 Zakaj in kako prijaviti ? / Prijavo komisiji lahko podate tudi... / Zaščita prijavitelja / Postopek obravnave prijave / Pogosta vprašanja