Primeri v obravnavi

Primeri v obravnavi

Komisija je v letu 2010 prejela 1271 prijav, od tega jih je rešila 577. Poleg prijav iz tekočega leta 2010 je komisija, po posebej v ta namen sprejeti metodologiji za odpravo zaostankov iz preteklih obdobjih, obravnavala oziroma proučila tudi 231 prijav iz leta 2009, 45 iz leta 2008, 12 iz leta 2007, 5 iz leta 2006, 4 iz leta 2005 in 1 iz leta 2004. To pomeni, da je bilo v letu 2010 skupaj obravnavanih 855 prijav.

V letu 2011 in do 1. 10. 2012 je komisija obravnavala skupno 2168 prijav, od tega 1237 v letu 2011 in 949 v letu 2012. Poleg tega je komisija v letu 2011 prejela tudi 231 prijav, ki jih ni sprejela v obravnavo (t. i. zavržbe; razlogi za zavrženje obravnave so določeni v 40. členu poslovnika. Komisija je v letu 2011 po posebej v ta namen sprejeti metodologiji za odpravo zaostankov iz preteklih obdobij obravnavala oziroma proučila 767 prijav, prejetih v času veljavnega ZPKor, to je pred uveljavitvijo ZIntPK. 

V letu 2012 je komisija prejela 1841 prijav, od tega 547 prijav, ki jih ni sprejela v obravnavo (tako imenovane zavržbe; razlogi za zavrženje obravnave so določeni v 40. členu poslovnika). Komisija je v letu 2012 po posebej v ta namen sprejeti metodologiji za odpravo zaostankov iz preteklih obdobij obravnavala oziroma proučila 921 prijav, prejetih v času veljavnega ZPKor in ZIntPK do leta 2012. V letu 2012 je komisija rešila 1888, od tega 967 prijav iz tekočega leta 2012 in 921 prejetih in nerešenih prijav iz prejšnjih obdobij (2008, 2009, 2010 in 2011).

V letu 2013 je komisija prejela 1931 prijav. Komisija je v tem letu skupaj s prijavami, prejetimi v preteklih letih, obravnavala in zaključila 2300 prijav, pri čemer so uslužbenci komisije izvedli 6900 posameznih preiskovalnih opravil in izvedli ustrezne ukrepe (podaja ovadbe, uvedba prekrškovnega postopka, sprejem načelnega mnenja ali ugotovitev o konkretnem primeru, podaja zahteve za ničnost posla, sprejem opozorila ali priporočila).

Komisija za preprečevanje korupcie je sredi junija 2014 dobila novo vodstvo, zaradi ponavljajočih postopkov imenovanj namestnikov pa nekaj časa ni bila polno operativna. Posledično je bila za ta čas prekinjena tudi kontinuiteta odločanja. Kljub omenjenemu pa je komisija sprejela 935 zaključnih dokumentov v zadevah suma korupcije, leta 2013 pa denimo 1004. V letu 2014 je komisija prejela v reševanje 1467 novih prijav suma koruptivnih dejanj in drugih kršitev ZIntPK. Rešila je 1973 zadev.

Več podatkov o delu komisije je na razpolago v arhivu letnih poročil, o stanju na področju korupcije pa v objavljenih ocenah stanja.