Registri in evidence

Služba za nadzor in preiskave vodi javen register lobistov. Predstavlja zbir podatkov o lobistih, za katere je komisija ugotovila, da izpolnjujejo zahtevane pogoje za pridobitev statusa registriranega lobista in lahko izvajajo lobiranje.

Služba za nadzor in preiskave vodi naslednje evidence:

 • evidenco funkcionarjev, uradnikov na položaju, poslovodnih oseb, uradnih oseb, oseb, odgovornih za javna naročila
 • evidenco zadev s področja mednarodne korupcije
 • evidenco zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj
 • evidenco zadevo s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje
 • evidenco o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK
 • evidenco zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK
 • evidenco seznamov daril
 • evidenco poslovnih subjektov
 • evidenco uradnih oseb, glede katerih Komisija po drugem odstavku 38. člena ZIntPK in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov
 • evidenco zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK
 • evidenco zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja
 • evidenco samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti 
 • evidenco izrečenih sankcij lobistom

 

Več informacij o evidencah komisije lahko najdete v katalogu informacij javnega značaja komisije.