Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 147. Ali je potrebno Komisiji prijaviti tudi kontakte z lobisti, ki jih ima poslanec Evropskega parlamenta v Bruslju in ali je potrebno prijaviti le stike z lobisti registriranimi v Republiki Sloveniji?
 • 146. Kako je s prijavo lobističnih stikov poslancev Evropskega parlamenta, ko so v stiku s tujimi lobisti, glede na to, da po pravilih Evropskega parlamenta poslancem ni potrebno ničesar prijaviti.
 • 38. Ali je potrebno, da v primeru, ko hoče npr. nogometni klub vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja predpisov in drugih splošnih aktov preko svetnika, ki je član občinskega sveta, ne sme direktno izvajati lobiranja, temveč mora za ta namen najeti lobista, da to opravi v njegovem imenu?
 • 9. Ali je občinski svetnik občine lahko lobist?
 • 47. Ali je posredovanje za hitrejšo pripravo koncesijskega akta ali predpisa za zmanjšanje priobalnega zemljišča s strani poslanca državnega zbora korupcija po ZIntPK (predpisa nista v programu vlade, niti v internem programu dela ministrstva za tekoče leto)? Ali je dejavnost lobistov (v primeru poslanca državnega zbora) v tem trenutku že korupcija?
 • 105. Sem predsednik društva in nisem vpisan v register lobistov, ali lahko lobiram v interesu društva?
 • 106. Želim postati lobist. Kakšne pogoje moram izpolnjevati?
 • 107. Ali z vpisom v register lobist pridobi pravico biti informiran?
 • 108. Kako pogosto bodo morali lobisti komisiji poročati o svojem delu in kaj bodo poročali?
 • 109. Ali bo komisija objavila vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?
 • 110. Kako bo komisija preverjala podatke o delu lobista?
 • 111. Ali bo vpis v register za lobiste brezplačen ali bodo morali lobisti plačati prispevek/takso?
 • 112. Ali lahko komisija lobista izbriše iz registra?
 • 113. Kakšne so lahko sankcije za lobista, ki ne upošteva določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 114. Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 115. Kakšne so lahko sankcije za interesne organizacije, ki ne upoštevajo določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 116. Kdo lahko lobira v Republiki Sloveniji?
 • 117. Kaj je lobiranje po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 118. Kdo je lobist?
 • 119. Katere so dolžnosti lobista?
 • 120. Kdo je lobiranec?
 • 121. Kaj so dolžnosti lobirancev?
 • 122. Kaj so interesne organizacije?
 • 123. Zakaj urediti lobiranje?
 • 124. Ali lobiranje zajema tudi zadeve izvedene po predpisih, ki urejajo javna naročila?
 • 125. Kaj pomeni besedna zveza »druge zadeve« v definiciji zakonskega pojma lobiranje ?
 • 126. Kaj naj storim, kot javni uslužbenec, ko sem v dvomu ali gre za lobiranje ali ne?
 • 133. Kdaj ne gre za lobiranje po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije?