Pravna obvestila

Pravna obvestila

Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

Komisija za preprečevanje korupcije se bo trudila, da na spletnih straneh zagotovi najnovejše podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za pravilnost njihove vsebine. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Komisija za preprečevanje korupcije niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zasebnost

Spletna stran uporabnikom posreduje spletne piškotke. Spletni piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, zato spletna stran uporabniku dodeli začasen sejni piškotek, ki poteče ob zaključku brskalniške seje.

Spletni strežnik spletnega mesta v dnevniško datoteko beleži datum in čas obiska, obiskano spletno mesto in podatke o tem mestu (koda odgovora strežnika na spletni zahtevek in velikost datoteke v bajtih), spletno mesto, ki ga je uporabnik predhodno obiskal (tim. HTTP referer) ter podatke o identifikaciji spletnega brskalnika. IP naslovov obiskovalcev ne beležimo. Gre za običajno beleženje podatkov v tako imenovano dnevniško datoteko (tim. log file). Ti podatki se hranijo do 10 dni, nato pa so samodejno izbrisani. Podatke uporabljamo za nadzor nad tehničnim delovanjem spletne strani ter za pomoč pri odpravljanju morebitnih napak na tehnični infrastrukturi.

Registriranim upravljavcem spletnega mesta je ob prijavi v sistem za upravljanje s spletno stranjo dodeljenih več piškotkov spletnega mesta in njegovih vtičnikov za prilagoditev uporabniške izkušnje in njihovo enolično identifikacijo.

Komisija za potrebe izvajanja mnenjskih in drugih raziskav ter zbiranja podatkov preko spleta uporablja posebno spletno podstran. Na tej spletni podstrani teče aplikacija, ki omogoča zbiranje podatkov s pomočjo spletnih vprašalnikov. Ta aplikacija uporabnikom dodeljuje sejne in trajne piškotke z enoličnimi identifikacijskimi kodami in sicer za vsak spletni vprašalnik svoj piškotek. Sejni piškotki potečejo neposredno po zaprtju brskalniške seje, trajni piškotki pa potečejo s predvidenim dnem zaključka raziskave. Ti piškotki so nujno potrebi za delovanje aplikacije za zbiranje podatkov s pomočjo spletnih vprašalnikov in se uporabljajo izključno za namene zagotavljanja nemotenega zbiranja podatkov preko spletnih vprašalnikov.

Upravljavci spletnega mesta se zavezujemo, da bomo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, s katerimi bi bilo morda mogoče identificirati posameznega obiskovalca, ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam ali javnosti, razen v sumarni oziroma anonimizirani obliki.

Spletna stran je dostopna samo prek šifrirane (tim. SSL) povezave.