Spoznavanje integritete v vrtcih skozi sliko in igro

Otroci so prihodnost nas in naše države, saj bodo definirali svet, v katerem bomo živeli čez 30-50 let. Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) zato v okviru svoje preventivne vloge razvija in izvaja tudi aktivnosti, s katerimi naslavlja otroke in mlade. Pri tem sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, saj smo prepričani, da je njihova vloga bistvena pri izgradnji družbe, ki temelji na poštenem, odgovornem, spoštljivem in neodvisnem posamezniku.

Temeljne človekove vrednote se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Zato je treba z vrednoto poštenja oziroma integritete otroke spoznavati že takoj, ko so sposobni razlikovati med prav in narobe. V tem času otroci tudi hlepijo za vedno novimi informacijami in si slednje tudi odlično zapomnijo.

Komisija je v šolskem letu 2016/2017 zato pričela s projektom »Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko«, ki  temelji na ustvarjalnem projektu za otroke v vrtcih. Projekt je osnovan na slikanici »Polomljena kočija«, ki otrokom na njim primeren način skozi ilustrirano zgodbo ter z nepogrešljivo pomočjo vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic/pomočnikov prikaže negativne posledice neetičnega ravnanja. Zgodba je umeščena v kontekst, ki je otrokom blizu, in s tem omogoča enostavno vživljanje v prikazano situacijo. Besedilo zgodbe je nastalo v okviru Komisije za preprečevanje korupcije, ilustracije pa so bile komisiji podarjene kot donacija.

Slikanica Polomljena kočija

 

Slikanica Polomljena kočija

Slikanico si v celoti lahko ogledate tukaj. Če bi jo želeli prejeti, nam pišite na e-mail

Ustvarjalni natečaj z naslovom »Korupcija ali poštenost?« smo kot pilotni projekt izvedli že leta 2014 z Vrtci Občine Žalec in prejeli odlične odzive. V 2016 smo k projektu povabili vse slovenskih vrtce. Odzvalo se je šest vrtcev oziroma skupin vrtcev. Vrtec Ivana Glinška Maribor – enota Smetanova, Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno, Vrtci občine Žalec in Vrtec La Coccinella Piran pa so projekt izvedli še pred zaključkom 2016 in s tem omogočili izpeljavo zaključnih dogodkov na lokacijah vrtcev v okviru aktivnosti mednarodnega dneva boja proti korupciji.

V vseh štirih vrtcih oziroma skupinah vrtcev, kjer je projekt potekal v 2016, so vrtci, v sodelovanju s komisijo, organizirali tudi zaključni dogodek projekta, z razstavo izdelkov in ponekod tudi kulturnim programom, kamor so povabili tudi starše. Vsakič je bila na dogodku prisotna tudi predstavnica/predstavnik komisije, ki je s krajšim nagovorom predstavila nujnost programov poštenosti oziroma integritete v vzgoji otrok ter se vrtcem zahvalila za izvedbo projekta.

Komisija je projekt predstavila širši javnosti v času filmskega festivala Film proti korupciji, ki je potekal v Slovenski kinoteki, kjer je postavila razstavo z združenimi slikami iz omenjenih štirih vrtcev.

Komisija bo s projektom nadaljevala tudi v 2017.

Zaključna razstava v vrtcih Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno

Zaključna razstava v vrtcih Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno