KPK v številkah

KPK v številkah

Za zagotavljanje preglednosti svojega dela Komisija za preprečevanje korupcije objavlja mesečno osvežene podatke, povezane z njenim delovanjem.