Kadrovska in finančna sredstva KPK

1. Sprejeti proračun 2017:
Skupaj: 1.716.340 EUR
  • plače: 1.332.406 EUR
  • materialni stroški: 348.034 EUR (vključno z najemnino)
  • investicijsko vzdrževanje: 35.900 EUR
 
2. Kadri:
Javni uslužbenci na dan 11. 7. 2017: 40 zaposlenih -  37 javnih uslužbencev ter 3 funkcionarji (senat komisije).
 
Število zaposlenih po izobrazbi: Število zaposlenih po plačnih razredih:
Poklicna (3-letna) 1 25. 1
Srednja strokovna 2 28. 5
Srednja splošna 1 30. 3
Dipl. varstvoslovec (1. bol.) 2 31. 1
Univ. dipl.varstvoslovec 1 33. 1
Univ. dipl. politolog 2 35. 2
Univ. dipl. ekonomist 2 37. 3
Univ. dipl. pravnik 11 38. 3
Univ. dipl. upr. org. 1 41. 7
Univ. dipl. novinar 1 43. 1
Univ. dipl. komunikolog 1 44. 2
Magister javne uprave (2. bol.) 1 45. 1
Magister upravnih ved (2. bol) 2 46. 1
Magister inž. rač. in inf. 1 48. 1
Magister organizator informatik 1 49. 1
Univ. dipl. prof. angleščine 1 50. 1
Magister znanosti 5 51. 4
Doktor znanosti 4 52. 1
    54. 1
 
3. Prostori:
  • Najemodajalec: KAD, d.d.
  • Obseg najetih opremljenih prostorov: 1.149,33 m2
  • Cena mesečnega najema opremljenih poslovnih prostorov: 12.592,33 EUR
 
4. Službena vozila:
  • Volkswagen Passat, l. 2008
  • Renault Megane, l. 2016
  • Renault Megane, l. 2017