Kadrovska in finančna sredstva KPK

1. Sprejeti proračun 2018:
Skupaj: 1.811.848 EUR
  • plače: 1.387.090 EUR
  • materialni stroški: 365.671 EUR (vključno z najemnino)
  • investicijsko vzdrževanje: 59.087 EUR
 
2. Kadri:
Javni uslužbenci na dan 10. 1. 2018: 39 zaposlenih -  37 javnih uslužbencev ter 2 funkcionarja (senat komisije).
 
Število zaposlenih po izobrazbi: Število zaposlenih po plačnih razredih:
Poklicna (3-letna) 1 25. 1
Srednja strokovna 2 28. 5
Srednja splošna 1 30. 3
Dipl. varstvoslovec (1. bol.) 2 31. 1
Univ. dipl.varstvoslovec 1 35. 2
Univ. dipl. politolog 2 36. 1
Univ. dipl. ekonomist 2 37. 3
Univ. dipl. pravnik 11 38. 3
Univ. dipl. upr. org. 1 41. 5
Univ. dipl. novinar 1 42. 2
Univ. dipl. komunikolog 1 43. 1
Magister javne uprave (2. bol.) 1 44. 2
Magister upravnih ved (2. bol) 2 45. 1
Magister inž. rač. in inf. 1 46. 1
Magister organizator informatik 1 48. 1
Univ. dipl. prof. angleščine 1 49. 1
Magister znanosti 5 50. 1
Doktor znanosti 3 51. 2
    52. 2
    54. 1
 
3. Prostori:
  • Najemodajalec: KAD, d.d.
  • Obseg najetih opremljenih prostorov: 1.149,33 m2
  • Cena mesečnega najema opremljenih poslovnih prostorov: 12.592,33 EUR
 
4. Službena vozila:
  • Volkswagen Passat, l. 2008
  • Renault Megane, l. 2016
  • Renault Megane, l. 2017