Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Podatki o nepremičninah

Hiša in parcela.

Podatki o premičninah

Osebno vozilo.

Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih

Skupna vrednost: 52.600 EUR.

 

 

 

Igor Lamberger, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Podatki o nepremičninah

Dve stanovanji.

Podatki o premičninah

Osebno vozilo.

Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih

Skupna vrednost: 64.000 EUR.