2011

Podatki so bili ažurirani na dan: 02.02.2012


Številka Subjekt Dodatno Podrobnosti
1Ministrstvo za finance število poročanj: 13
2Ministrstvo za notranje zadeve število poročanj: 1
3Ministrstvo za zunanje zadeve število poročanj: 0
4Ministrstvo za pravosodje število poročanj: 1
5Ministrstvo za obrambo število poročanj: 1
6Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve število poročanj: 1
7Ministrstvo za gospodarstvo število poročanj: 14
8Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano število poročanj: 7
9Ministrstvo za kulturo število poročanj: 1
10Ministrstvo za okolje in prostor število poročanj: 2
11Ministrstvo za promet število poročanj: 10
12Ministrstvo za šolstvo in šport število poročanj: 1
13Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo število poročanj: 8
14Ministrstvo za zdravje število poročanj: 2
15Ministrstvo za javno upravo število poročanj: 3
16Poslanska skupina SD število poročanj: 22
17Poslanska skupina SDS število poročanj: 2
18Poslanska skupina ZARES število poročanj: 2
19Poslanska skupina DeSUS število poročanj: 5
20Poslanska skupina SNS število poročanj: 3
21Poslanska skupina SLS število poročanj: 6
22Poslanska skupina PK LDS število poročanj: 15
23Poslanska skupina NS število poročanj: 0
24Poslanska skupina NP število poročanj: 1
25Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije število poročanj: 3
26Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve število poročanj: 1
27Mestna občina Celje število poročanj: 0
28Mestna občina Koper število poročanj: 0
29Mestna občina Kranj število poročanj: 0
30Mestna občina Ljubljana število poročanj: 0
31Mestna občina Maribor število poročanj: 0
32Mestna občina Murska Sobota število poročanj: 0
33Mestna občina Nova Gorica število poročanj: 0
34Mestna občina Novo mesto število poročanj: 0
35Mestna občina Ptuj število poročanj: 0
36Mestna občina Slovenj Gradec število poročanj: 0
37Mestna občina Velenje število poročanj: 0
38Komisija za preprečevanje korupciještevilo poročanj: 1
39Občina Zagorje ob Savištevilo poročanj: 1
40Evropski parlamentštevilo poročanj: 1
41Agencija za pošto in elektronske komunikaciještevilo poročanj: 1

OPOMBA! Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki jih niste našli v zgornjem seznamu, ali pa imajo navedeno, da je število poročil lobiranja: "0", komisiji niso poročali.