Slovar

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

A

Akcijski načrt za uresničevanje Resolucije za preprečevanje korupcije

D

darilo
dogovarjanje (koruptivno)
dolžnost izogibanja nasprotja/konflikt interesov
družinski člani

F

funkcionarji oziroma funkcionarke

G

goljufija

I

integriteta
interesne organizacije
izsiljevanje

J

javni sektor
javno pooblastilo

K

korist
korupcija

L

lobiranci oziroma lobiranke
lobiranje
lobist oziroma lobistka

M

mednarodna korupcija

N

načelno mnenje komisije
nasprotje interesov
neetično ravnanje
nepotizem
nepremoženjska korist
nezakonito ravnanje
nezdružljivost funkcij
nosilci ukrepov akcijskega načrta
nosilec javnih pooblastil

O

osebe, odgovorne za javna naročila

P

podkupnina
podkupovanje
poneverba
poslovodne osebe
premoženjska korist
prijavitelj
protikorupcijska klavzula

R

resolucija za preprečevanje korupcije

T

transparentno delovanje

U

uradne osebe
uradniki oziroma uradnice na položaju

Z

zaposleni v javnem sektorju
zasebni interes uradne osebe
zaščita prijaviteljev
zloraba javnih sredstev