Kdo so zavezanci?

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) se povečini nanaša na delovanje javnega sektorja, zato so zavezanci za izvajanje določb tega zakona predvsem različne skupine oseb, ki so zaposlene oziroma opravljajo neko funkcijo v javnih institucijah oziroma institucijah z javnimi pooblastili. Nekaj določb pa je takih, ki regulirajo tudi področje zasebnega sektorja oziroma stik med zasebnim in javnim sektorjem – na primer določbe o lobiranju. 

Zavezanci so: