Funkcionarji

Funkcionarji so poslanci, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic, funkcionarji v službah državnega zbora, državnega sveta in predsednika republike, funkcionarji v vladi, funkcionarji v službah ustavnega sodišča, funkcionarji v računskem sodišču, Banki Slovenije in pri varuhu človekovih pravic, funkcionarji v drugih državnih organih in funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti). Njihove dolžnosti po ZIntPK se nanašajo na naslednja področja:

 

 

Obvestili o dolžnostih funkcionarjev po prenehanju funkcije, ki ju je komisija ob razpustu parlamenta posredovala funkcionarjem Vlade in Državnega zbora RS: