Lokalne skupnosti

Lokalna skupnost je organizirana skupina ljudi, ki sama odloča o svojih, lokalnih zadevah. Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine ali mestne občine, te pa se samostojno odločajo o povezovanju v širše skupnosti, tudi pokrajine, ki urejajo in opravljajo lokalne zadeve širšega pomena.  Mestne občine se delijo na mestne četrti oziroma četrtne skupnosti, medtem ko se občine delijo na lokalne skupnosti, naselja oziroma krajevne skupnosti.

Po ZIntPK je lokalna skupnost zavezanec za spoštovanje določb glede načrta integritete (izvajanje in poročanje) ter glede omejitev pri sprejemu daril.