Uradniki na položaju

Uradniki na položaju so generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi ministrstev, predstojniki vladnih služb, načelniki upravnih enot, direktorji oziroma tajniki občinskih uprav. 

Po ZIntPK so uradniki na položaju zavezanci za prijavo premoženja.