Zemljevid strani


Komisija
      Vodstvo
      Vizija senata
      Organizacija in zaposleni
      Pristojnosti in naloge
      Kodeks ravnanja KPK
      Sodelovanje s civilno družbo in drugimi organi
      Mednarodna dejavnost
            EACT
            EPAC/EACN
            Evropska unija
            Svet Evrope in GRECO
            IACA
            OECD
            OZN
            Sporazumi o sodelovanju
      Zakonodaja
      Pripombe komisije na predloge predpisov
            2016
            2017
            2018
      Registri in evidence
      Letna poročila in ocene stanja
      Informacije javnega značaja
            Seznam javnih evidenc
            Seznam uradnih oseb
            Javni razpisi
      Javna naročila
      Seje komisije
      Zaposlovanje
      Lastna dejavnost
      Medijsko središče
            Novice
            Arhiv novic
            Arhiv KPK Vestnik
            Prijava na KPK Vestnik
            Odzivi komisije na medijske objave

Korupcija integriteta in etika
      Korupcija je...
            Zakaj pride do korupcije?
            Zakaj preprečevati korupcijo
            Krepitev integritete
            Etični kodeksi
            Represivni ukrepi
      Pravna država in korupcija
      Protikorupcijska zakonodaja in strateški dokumenti
            Slovenski pravni akti
            Mednarodni pravni akti
            ZIntPK
            Interni akti komisije
      Integriteta in etika
            Etično in zdravo okolje
      Mednarodne institucije in standardi
            Regionalne organizacije
            Nevladne organizacije
            Mednarodne organizacije
            Institucije drugih držav
      Civilna družba
            Transparentnost društvenih organizacij
            Transparentnost NVO
      Analize, raziskave in statistika
            Raziskave in statistika
            Ocena stanja korupcije 2011
            Ocena stanja korupcije 2012
            Ocena stanja korupcije 2013
            Ocena stanja korupcije 2015
            Ocena stanja korupcije 2016
            Posamezna področja
            Analize
      Publikacije in multimedija
            Multimedija

Zavezanci in njihove dolžnosti
      Kdo so zavezanci?
            Funkcionarji
            Uradne osebe
            Uradniki na položaju
            Osebe za javna naročila
            Pravne osebe
            Poslovodne osebe
            Nosilci javnih pooblastil
            Lokalne skupnosti
            Lobisti
            Lobiranci
            Državni organi
      Prijava premoženja
            Obrazci za prijavo premoženjskega stanja
      Nasprotje interesov
            Obdob. poročila – nasprotje interesov
      Omejitve poslovanja
            Seznam omejitev poslovanja
      Nezdružljivost funkcij
            Tabeli – nezdružljivost
            Dovoljenja po 26. členu ZIntPK
      Darila
            Katalogi prejetih daril
      Lobiranje
      Protikorupcijska klavzula
            Izdana dovoljenja
            Postopek za izdajo dovoljenja
      Dolžnost prijave

Preventiva in načrt integritete
      Resolucija o...
      Načrti integritete
            Izdelava načrta integritete
            Delavnice za skrbnike
            Analize in ocene tveganj
      Etični kodeksi
            Javni sektor
            Zasebni sektor
      Projekti-preprečevanje korupcije
            Fotografski natečaj 2017
            "Posnemi filmček, zatri korupcijo"
            Ustvarjalni natečaj za OŠ 2011
            "Povej z majico"
            "Pisma poslancem"
            Teden boja proti korupciji 2014
            Teden boja proti korupciji 2015
            Spoznavanje integritete v vrtcih
      Publikacije
      Lastna dejavnost

Nadzor in preiskave
      Pristojnosti in pooblastila
      Odločitve in mnenja komisije
            Načelna mnenja
            Mnenja
            Pojasnila
            Stališča
            Zaključne ugotovitve
            Priporočila
            Drugo
      Zaščita prijaviteljev
      Dolžnost prijave
      Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti
            Zakaj in kako prijaviti ?
            Zaščita prijavitelja
            Postopek obravnave prijave
      Sodelovanje z drugimi organi
      Registri in evidence
      Primeri v obravnavi
      Prekrški

Lobiranje
      Lobiranje je...
      Kdo je lobist?
      Kdo je lobiranec?
      Dolžnosti lobistov
      Dolžnosti lobirancev
      Kaj so interesne organizacije?
      Zakaj urediti lobiranje?
      Registracija lobistov
      Register lobistov
      Obrazci/vloge
      Prijava kršitev določb lobiranja
      Lobiranje v EU
      Pogosta vprašanja

Projekt transparentnost
      Lobistični stiki
            2017
            2016
            2015
            2014 (od 01.08.)
            2014 (do 31.07.)
            2013
            2012
            2011
      ERAR
      KPK v številkah
            Delo KPK
            Kadrovska in finančna sredstva KPK
            Premoženjsko stanje funkcionarjev komisije
      Sodelovanje med organi

E-obrazci
Zemljevid strani
Pravna obvestila
Pogosta vprašanja
O avtorjih
Iskanje
Odločitve in mnenja
Slovarček
Kontakt
Koristne povezave