Na vas so se obrnili starši otrok ene izmed slovenskih osnovnih šol. Njihovi otroci bi želeli svoji razredničarki pred odhodom na porodniški dopust izročiti darilo kot zahvalo za njeno delo. Otroci nameravajo zbrati okoli 60 EUR in razredničarki v tej vrednosti kupiti in izročiti darilo. Ali obstajajo formalne ovire za izročitev tega darila zaradi protikorupcijske zakonodaje, oziroma ali je učiteljica dolžna takšno darilo kakorkoli prijaviti in kako to stori, v primeru, da je dolžna to storiti? Ali je kakršna koli razlika če je nakupljenih več daril v manjši vrednosti (npr. 3x po 20 EUR) oziroma, če je učiteljici izročen darilni bon?

ZIntPK ureja prepovedi in omejitve sprejemanja daril le za funkcionarje ter državne organe, organe lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil. Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril javnih uslužbencev podrobneje ureja 11. člen Zakona o javnih uslužbencih in na njegovi podlagi Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi z darili. Za tolmačenje in razlago Zakona o javnih uslužbencih je pristojno ministrstvo, pristojno za javno upravo, zato prosimo, da vprašanje naslovite na pristojno ministrstvo.

(odgovor z dne 22.2.2011 št. 06271-1/2012,6)