Ali morajo osebe, ki sodelujejo pri prodaji premoženja večje vrednosti, komisiji prijaviti premoženjsko stanje?

Komisiji ne poročajo podatkov o premoženjskem stanju posamezniki, ki sodelujejo pri prodaji premoženja večje vrednosti. Zavezanci za poročanje premoženja bi bili v primeru, če bi sodelovali pri javnih naročilih na način, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK.